Musikundervisning


Korsholms musikinstitut är en framgångsrik, lagstadgad musikläroanstalt. Även de fria musikskolorna, som verkar med kommunalt stöd är viktiga inslag.

Inom Korsholms församling verkar flera körer, bl.a. den berömda Psallitekören. Inom vuxeninstitutet verkar även flera etablerade grupper bl.a. Solf stråkorkester, Smedsby hornkapell, folkmusikgruppen Smedarna samt Singsby-, Kvevlax- och Helsingbykörerna och den finskspråkiga Siriuskuoro.


Tilläggsuppgifter:
Kultursekreterare Olle Victorzon
Tfn (06) 327 7165
E-post

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.