Läroavtalsutbildning


Läroavtalsutbildning är ett enastående sätt att kombinera yrkesstudier och teoretisk utbildning. Utbildningen lämpar sig såväl för unga som för vuxna. Den skräddarsys så att den tillgodoser både den studerandes och arbetsplatsens behov. En läroavtalsstuderande lär sig så mycket som möjligt på sin egen arbetsplats. Inlärningen på arbetsplatsen kompletteras med studier i någon läroinrättning.

Utbildningen är jämbördig med de andra utbildningsformerna och den siktar på grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen. Läroavtalsutbildningen leder till samma examen som utbildningen i yrkesläroanstalter.

Läroavtalet förutsätter en arbetsplats för utbildningen. Ett läroavtal är således en överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare om utbildning. Läroavtalscentraler, läroavtalsbyråer och läroanstalter över hela landet hjälper dig med läroavtalsarrangemangen. Såväl studerande som arbetsgivare kan vända sig till dem.

Se också

Läroavtalsutbildning
Utbildningsstyrelsens sidor

Vasa kustregions läroavtalsbyrå


Tilläggsuppgifter:
Bildningsdirektör Maj-Len Swanljung 
Tfn (06) 327 7167
E-post

Senast uppdaterad 7.2.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.