Idrott och motion för specialgrupper


Med specialidrott avses idrott för sådana personer som på grund av sjukdom, handikapp eller begränsad

funktionsförmåga har svårigheter att idrotta och använda allmän idrottsservice eller för vilka idrotten har

en särskild betydelse med tanke på hälsa och rehabilitering.

 

Projektet ”Idrott och motion för specialgrupper i kommunerna 2007-2009”

 

Kartläggning

 

SlutrapportTilläggsuppgifter:
Idrottsinstruktör Elisabeth Wiklund
Tfn (06) 327 7161 eller GSM 050 517 6661
E-post

Senast uppdaterad 21.5.2013


IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.