Skolhälsovård


Hälsovårdarens mottagningstider finns annonserade på varje skola. Under telefontid kan föräldrarna och eleverna vända sig till skolhälsovårdarna för rådgivning. Lågstadieskolornas skolläkare är den egna hälsostationens läkare. På skolhälsostationen har skolläkaren mottagning varje vecka och arbetet omfattar hälsogranskningar och kontroller. Tidsbeställning sker alltid via skolhälsovårdaren.

Sjukvård sköts vid den egna hälsostationen eller vid dagliga akuta mottagningen i Smedsby.

Skololycksfall sköts av skolhälsovårdaren eller enligt den första hjälp-plan som finns på skolorna.


 

Senast uppdaterad 18.10.2011

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.