Kvarkens världsarv

Kvarkens steniga skärgård är ett unikt landskap som har formats av istiden. Området är en del av världsnaturarvet High Coast / Kvarken Archipelago.

www.kvarken.fi
www.havetshus.fi
Kryssningar och utfärder i världsarvet

Bygga och bo

Funderar du på att flytta till Korsholm? I Korsholm finns allt du och din familj behöver: närliggande skolor och daghem, hälsovård och trygg boendemiljö. »»»

Barndagvård

Dagvården erbjuder förskola, daghem, familjedagvård och stöd för hemvård av barn. »»»

Planer till påseende

Planer som finns till påseende hittar du här.  »»»

Kungörelse om den särskilda kommunindelningsutredningen för Vasaregionen Kommunindelningsutredarnas förslag och förslag till sammanslagningsavtal samt övriga utredningar som anknyter till förslaget.

 

 Fullmäktiges Net-TV
Se fullmäktigemötena live

Turism

Korsholms händelsekalender

Kungörelser

Protokoll och föredragningslistor

KSSR-projektet i Vasaregionen

Korsholm informerar

Korsholms fotoalbum

Telefonkatalog

Lediga jobb

 

IMG KORSHOLM

 Kontakta oss | Innehåll
IMG Förstora texten

IMG AKTUELLT
02.03.2015
Anbudsförfrågan
Tekniska avdelningen begär anbud på gatu- och kommunalteknisk planering för ombyggnaden av Smedsby centrum - Korsholmsvägen.
27.02.2015
Elektronisk hantering av bygglovsärenden
Lupapiste.fi är en ny kanal för ansökan om lov för byggande. Byggnadstillsynen i Korsholm tar i bruk tjänsten Lupapiste.fi från och med den 1 mars 2015.
25.02.2015
Informationsmöten
Kommunstyrelsen i Korsholm ordnar informationsmöten enligt följande:
23.02.2015
Anbudsförfrågan Landskaps- och kulturmiljöinventering i Karperö och Singsby
16.02.2015
Reparations- och energiunderstöd 2015

Mera aktuellt


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.