Omaishoidon palvelusetelin käyttö


Kuka voi hakea palveluseteliä?

Palveluseteliä voi hakea omaishoitaja, jolla on toimeksianto-sopimus kunnan kanssa. Palveluseteli tarjoaa 1.5.2012 lähtien vaihtoehdon kunnan järjestämälle palvelulle (sosiaalilautakunnan päätös 22.3.2012 § 13). Palvelusetelin saanut omaishoitaja ostaa palvelusetelillä hoidettavalleen tarkoituksenmukaiset palvelut lakisääteisen vapaansa ajaksi.  Yksi palveluseteli vastaa yhtä lakisääteistä vapaata vuorokautta (laki omaishoidon tuesta 4. § 1. mom.).  

Palvelusetelin arvo on 120 euroa, ja sillä ostetaan hoidettavan hoito ja hoiva. Kunta ei korvaa palveluntuottajan matkakuluja, koska ne ovat palveluntuottajalle vähennyskelpoisia.
                                                                                                 

Miten palveluseteli toimii?

  • Omaishoidonohjaaja päättää palvelusetelin myöntämisestä hoidettavan palvelusuunnitelman ja käytettävissä olevien talousarvio¬määrärahojen puitteissa.
  • Omaishoitaja päättää itse, haluaako hän käyttää vapaan järjestämiseen palveluseteliä vai saada palvelun muulla tavoin. Kunta päättää viime kädessä, miten hoito järjestetään.
  • Omaishoitaja valitsee yhdessä hoidettavan kanssa kunnan hyväksymistä palveluntuottajista itselleen parhaiten sopivan, ottaa yhteyttä palveluntuottajaan ja sopii käytännön järjestelyistä.
  • Omaishoitaja voi käyttää kerralla koko palvelusetelin tai vain osan siitä taikka yhdistää palvelusetelit pidemmäksi vapaaksi. Palveluseteleitä ei voi myöntää ennakkoon, ja ne on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin vapaa on kertynyt. 


Palvelusetelin käyttö vaiheittain

  1. Jos olet oikeutettu omaishoitajan lakisääteiseen vapaaseen ja haluat ottaa käyttöön palvelusetelin, ota yhteyttä omaishoidonohjaajaan.
  2. Saatuasi palvelusetelin myöntämisestä kirjallisen päätöksen voit ottaa yhteyttä haluamaasi palveluntuottajaan. Saat päätöksen mukana luettelon kunnan hyväksymistä palveluntuottajista.
  3. Palveluntuottaja ja hoidettava/omaishoitaja tekevät sopimuksen palvelun tuottamisesta.
  4. Hoidettava ei maksa palvelusetelien käytöstä asiakasmaksua. Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa, kun palvelu on suoritettu.

Esite hyväksytyistä palvelutuottajista


Lisätietoja:
Heidi Hakala-Öman
Puh. (06) 327 7229
Sähköposti


Viimeksi päivitetty 13.5.2014

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.