Aamu- ja iltapäivätoimintahakemus, Nannygården, Sepänkylä


Hakemus Keskuskoulun aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuosi 2013-2014.

Aamu- ja iltapäivätoiminta 1. ja 2. luokkalaisille ja erityistä tukea saaville 3.–6. luokkalaisille.

1. Lapsen henkilötiedot
Sukunimi
Etunimi
Henkilötunnus
Kotipaikka
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin kotiin
Äidinkieli  Suomi
Ruotsi
Oppilaan koulu ja vuosiluokka lukuvuonna 2013–2014
2. Huoltajien henkilötiedot
Äiti/Huoltaja
Sukunimi
Etunimi
Osoite  (Jos eri kuin lapsen osoite.)
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Työpaikka/Opiskelupaikka
Työaika arkisin
Yhteystiedot päiväsaikaan
Sähköpostiosoite
Toiminnasta voi lähettää tietoja sähköpostitse  
 
Isä/Huoltaja
Sukunimi
Etunimi
Osoite  (Jos eri kuin lapsen osoite.)
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Työpaikka/Opiskelupaikka
Työaika arkisin
Yhteystiedot päiväsaikaan
Sähköpostiosoite
Toiminnasta voi lähettää tietoja sähköpostitse  
 
3. Toimintamaksu 

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos siihen on syytä huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

4. Toivottu toiminta-aika
Toiminnan tarve alkaa
Toimintaa tarvitaan klo
Toimintapäiviä/kuukausi
5. Lapsen terveys
Sairaudet, allergiat, erityisruokavaliot, lääkitys ym.
6. Lisäselvitykset
Muita lapsen kannalta tärkeitä tietoja (lapsen mahdollisesti tarvitsemat tukitoimenpiteet).
7. Suostumus
 Sitoudun ilmoittamaan aamu- ja iltapäivätoiminnan ylläpitäjälle hyvissä ajoin kirjallisesti toiminnan tarvetta koskevista merkittävistä muutoksista tai paikan irtisanomisesta. Muutokset tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.
 Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.
 
IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.