Potilaan oikeudet


Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus saada tarvitsemaansa terveyden- ja sairaanhoitoa. Hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitokselle tai kantelun terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle.

Potilaan oikeuksia turvataan useissa laeissa. Keskeisin laki on laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Laissa säännellään esimerkiski potilaan tiedonsaantioikeudesta, itsemääräämisoikeudesta ja potilasasiakirjoista.

Lue lisää potilaan oikeuksista suomi.fi-palelusta

Lue lisää potilaan oikeuksista Potilasvakuutuskeskuksen sivulta

 

Potilasasiamies

Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista ja auttaa muistutuksia, valituksia ja vahinkoilmoituksia koskevissa asioissa.

Puhelinaika: maanantaista perjantaihin klo 12–13, puh. (06) 327 7441

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Potilasvakuutuskeskus


 

Viimeksi päivitetty 21.9.2007

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.