Yhdyskuntarakentaminen


Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä 13.4.–13.5.2015. Muistutukset tulee jättää viimeistään 13.5.2015
Nähtävillä 8.4.–8.5.2015. Mielipiteet ja muistutukset tulee jättää viimeistään 8.5.2015

Osoitteeseen: Mustasaaren kunta, Kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus(at)mustasaari.fiOsayleiskaavat

Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen
(PLKS 368/2012)

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 19.§)
nähtävillä 134.4.-13.5.2015
 Kaavakartta, ehdotus  Kaavakarttan määräykset, ehdotus
 Kaavaselostus, ehdotus
 Liite 1 osallistumis- ja arviontisuunnitelma
 Liite 2.1 kartta asuminen
 Liite 2.2. kartta liike, palvelu ja teollisuus
 Liite 2.3 kartta viheralueet/virkistys
 Liite 2.4 kartta tieverkosto
 Liite 2.5 kartta rakennuskanta
 Liite 2.6 kartta ympäristöhaitat
 Liite 2.7 kartta maanomistus
 Liite 2.8.1 kartta vesijohtoverkko
 Liite 2.8.2 kartta viemärijohtoverkko
 Liite 3.1 kartta kehitysideoita vaihtoehto 1
 Liite 3.2 kartta kehitysideoita vaihtoehto 2
 Liite 3.3 kartta kehitysideoita vaihtoehto 3
 Liite 4 vastineet
 Liite 5.1 kaavakartta A3
 Liite 5.2 havainnekuva
 Liite 6 liikenneselvitys
 Liite 7 ote Sepänkylän osayleiskaavasta 2002
 
      
 
      
 
      Asemakaavat

Asemakaavan muutos Sepänkylän korttelin 721 tontilla 3 (Luutnantintie)
(KT 255/2014)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä (MRL63. §).
nähtävillä 8.4.-8.5.2015
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Asemakaava Vikby II (vähittäiskaupan suuryksikköalue)
(KT 723/2013)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 27.§).
nähtävillä 8.4.-8.5.2015

 Kaavakartta, ehdotus
 Kaavaselostus, ehdotus
 Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Liite 2 Havainnekuva
 Liite 3 Hulevesiselvitys
 Liite 4 Vastineet
 Liite 5 Tasaussuunnitelma
Selvityksiä
 Liikenneselvitys (ruotsinkielinen)
 Kaupallinenselvitys
 Luontoselvitys
 
 
     

 Lomake mielipiteen/muistutuksen antamiseen


Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on poliittinen toimielin. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja kaavoitusosaston työntekijät vastaavat  fyysisestä maankäytön suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset eri kunnanosien rakentamiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 17.3.2015

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.