YhdyskuntarakentaminenKenttätöitä Karperössä ja Singsbyssä

Mustasaaren kunta tekee yhteistyönä Laaja Arkkitehdit Oy:n kanssa maisema- ja kulttuuriympäristöinventoinnin Karperön ja Singsbyn kylissä osayleiskaavaa varten.
Inventointi tehdään 1.6.–31.8.2015.
Kenttätöiden aikana tulee konsultti liikkumaan jalan maastossa ja valokuvamaan kylien asutusta.
Kulttuuriympäristöinventointi kattaa lähinnä kylien vanhat rakennukset ja kulttuuriympäristöt.
Lisätietoja:
Laaja Arkkitehdit Oy/Anders Höglund, puh. 040 1346 363
Mustasaaren kunta/Catarina Simons, puh. 06 327 7173.


Nähtävillä ole
vat kaavat

Nähtävillä 12.5.–11.6.2015.
Nähtävillä 4.5.–3.6.2015. Muistutukset tulee jättää viimeistään 3.6.2015
Osoitteeseen: Mustasaaren kunta, Kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus(at)mustasaari.fiKaavoituskatsaus 2015

Mustasaaren kunta julkaisee vuosittain katsauksen ajankohtaisista kaavahankkeista.
Kaavoituskatsaus 2015 pidetään julkisesti nähtävillä 12.5.–11.6.2015 Mustasaaren virastotalon toisessa kerroksessa, Keskustie 4, Sepänkylä.
Kaavoituskatsaus on saatavilla virastotalosta, ja  tästä, Kaavoituskatsaus 2015 Osayleiskaavat

Södra Vallgrundin osayleiskaava
(PLKS 710/2009)
Tarkistettu kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 32.§)
nähtävillä 4.5.-3.6.2015
  Kaavakartta, tarkistettu ehdotus
 Kaavaselostus, tarkistettu ehdotus
 Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 Liite 2. Nykyinen maankäyttö
 Liite 3. Liikenne ja johdot
 Liite 4. Vesijohdot
 Liite 5. Maisemakuva
 Liite 6. Maisemarakenne
 Liite 7A. Rakennusinventoinnin loppuraportti
 Liite 7B. Rakennusinventoinnin kartta
 Liite 7C. Rakennusinventoinnin kohdeluettelo
 Liite 7D. Rakennusinventoinnin sr-merkinnät
 Liite 8. Kunnan maat
 Liite 9. 2000-luvulla myönnetyt rakennusluvat
 Liite 10. Mitoitustaulukko
 Liite 11. Rakennekartta
 Liite 12. Kaavakartta A3 kokoinen  Liite 12. Merkinnät
 Liite 13. Luontoinventointi
 Liite 14. Vastineet luonnosvaiheessa
 Liite 15. Vastineet ehdotusvaiheessa
 Liite 16. Muinaisjäännösinventointi
 Liite 17. Tarkennus luontoinventointiin                  
  
     


 Lomake mielipiteen/muistutuksen antamiseen


Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on poliittinen toimielin. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja kaavoitusosaston työntekijät vastaavat  fyysisestä maankäytön suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset eri kunnanosien rakentamiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 17.3.2015

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.