YhdyskuntarakentaminenNähtävillä ole
vat kaavat

Nähtävillä 9.2.–11.3.2015. Muistutukset tulee jättää viimeistään 11.3.2015

Osoitteeseen: Mustasaaren kunta, Kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus(at)mustasaari.fiAsemakaavat

Petsmon merenläheisen asumisen asemakaavan laajentaminen (uusi asuinalue)
(KT 3/2013)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 27.§)
nähtävillä 9.2.-11.3.2015
 Kaavakartta ehdotus
 Kaavaselostus ehdotus
 Liite 1. Osallistumis- ja arviontisuunnitelma
 Liite 2. Havainnekuva
 Liite 3. Kokousmuistio (ruotsinkielinen)
 Liite 4. Seurantalomake      

      


 Lomake mielipiteen/muistutuksen antamiseen


Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on poliittinen toimielin. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja kaavoitusosaston työntekijät vastaavat  fyysisestä maankäytön suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset eri kunnanosien rakentamiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 4.6.2012

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.