Hankkeet


Aktivoivien ja kuntouttavien hoitomenetelmien kehittäminen vanhustenhuollossa -hanke

Hanke aktivoivien ja kuntouttavien hoitomenetelmien kehittämiseksi vanhustenhuoltoon aloitettiin Mustasaaressa 1.3.2004. Hanke päättyi 31.8.2005. Hankkeella oli seuraavat tavoitteet:

  • Lisätä asiakkaiden hyvinvointia kehittämällä perushoitoa ja käyttämällä aktivoivia ja kuntouttavia hoitomenetelmiä, jotka ottavat huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet
  • lisätä henkilökunnan osaamista ja työtyytyväisyyttä; hankkia tietoa siitä, kuinka muutokset voivat parantaa ikääntyneiden elämänlaatua ja henkilökunnan työtyytyväisyyttä.

Mustasaaren vanhustenhuollosta valittiin kolme yksikköä osallistumaan hankkeeseen: Solgårdin vanhainkodin siipirakennus III, Aspgårdenin pienkoti sekä Sepänkylän kotipalvelu.

Hankkeen päätyttyä voidaan todeta, että yleiset päämäärät saavutettiin. Hankkeessa onnistuttiin kehittämään ja ottamaan käyttöön uusia menetelmiä, joilla saadaan tietoa siitä, miten ikääntyneiden aktivoiminen ja kuntouttaminen voi parantaa heidän elämänlaatuaan ja samalla myös hoidon laatua. Samalla myös henkilöstö on tullut entistä tietoisemmaksi asiakkaiden myötämääräämisoikeudesta ja yksilöllisen hoivan tarpeesta.

 

 Suomenkielinen yhteenveto

Aktiverande och rehabliliterande vårdmetoder inom äldreomsorgen (0,9 Mt)

Sammanfattning

Blankett: Problem/utvecklingsområden

Blankett: Testplanering


Viimeksi päivitetty 14.11.2005

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.