Toimeentulotuki


Toimeentulotuki on tarkoitettu turvaamaan toimeentulo silloin, kun palkka, työttömyys-, eläke- tai sairausturva taikka muut tulot eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin. Toimeentulotuki on lakisääteinen oikeus:

Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. (Laki toimeentulotuesta § 2)

Toimeentulotuen suuruus

Toimeentulotuen suuruutta määriteltäessä lasketaan ensin yhteen hakijan/perheen kaikki käytössä olevat nettotulot. Sitten lasketaan yhteen hakijan/perheen kaikki toimeentulotukeen oikeuttavat menot. Jos menojen summa on suurempi kuin tulojen, erotus ilmaisee toimeentulotuen suuruuden.

Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia vanhempia, vanhemman alaikäistä lasta ja ottolasta, aviopuolisoita sekä miestä ja naista, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa.

Toimeentulotuen hakeminen

Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimistosta. Sosiaalityöntekijät ottavat vastaan sopimuksen mukaan, ja he palvelevat myös muissa kysymyksissä, esimerkiksi huolto- ja päihdekysymyksissä. Sosiaalityöntekijät antavat tarvittaessa lisätietoja toimeentulotuesta. Toimeentulotukihakemukseen on liitettävä verotustodistus sekä kuitit tai todistukset kaikista toimeen-tulotukeen vaikuttavista tuloista, esimerkkeinä

 • palkka, eläke
 • työttömyyspäiväraha
 • sairauspäiväraha
 • kotihoidon tuki
 • elatusapu tai elatustuki
 • asumistuki
 • opintotuki, opintolaina ja asumislisä

Hakemukseen liitetään myös tarvittavat tiedot seuraavista:

 • asumiskustannukset: vuokra tai yhtiövastike, lämmityskustannukset, sauna- ja pesutupamaksut, sähkölasku, vesi- ja jätevesilaskut, kotivakuutus, puhtaanapitokustannukset, tonttivuokra, kiinteistövero, nuohous ja lumenauraus
 • tiedot asuntolainasta, lyhennyksistä ja koroista
 • sairauskustannukset
 • opintolaina
 • päivähoitomaksut
 • maksetut elatusmaksut
 • verotodistus
 • edellisten kahden kuukauden tiliotteet

Tuloissa ja menoissa sekä perhesuhteissa ja asumisessa tapahtuneista muutoksista on muistettava ilmoittaa sosiaalitoimistoon.

Lue lisää toimeentulotuesta->

Toimeentulotukihakemus

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.