Vammaisten palvelut


Vammaispalvelujen tarkoituksena on tarjota sellaisia palveluja, jotka edistävät vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. 

Palvelujen järjestämisen periaatteena on yleisten palvelujen ensisijaisuus. Vammaiset tarvitsevat kuitenkin jokapäiväisessä elämässään myös erityispalveluja, joita ovat esimerkiksi

  • henkilökohtainen avustaja
  • kuljetuspalvelut
  • tulkkipalvelut
  • palveluasuminen
  • asunnon muutostyöt
  • kuntoutus ja apuvälineet
  • sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus.

Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma hänen tarvitsemiensa palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi. Sen laativat kunnan viranomaiset yhdessä vammaisen ja hänen huoltajansa tai omaistensa kanssa. Palvelusuunnitelmalla parannetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Suunnitelma tarkistetaan määräajoin ja sille nimetään vastuuhenkilö, joka sovittaa palvelut yhteen ja kokoaa viranomaiset neuvotteluun.

Katso myös

IT-pohjaisen kuljetyspalvelun kehittäminen Vaasan seudulla

Ystävänkortti-hanke

Vaasan seudun henkilökohtainen avustajakeskus -hanke

Yhteystiedot


Viimeksi päivitetty 2.5.2007

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.