Päätöksenteko


Kunnanvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi, edustaa korkeinta päätäntävaltaa kunnassa. Kunnanvaltuusto valitsee jäsenet muihin päättäviin toimielimiin. Näistä kunnanhallituksella on keskeinen asema, koska se vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä kunnanvaltuuston asioiden valmistelusta ja sen päätösten toimeenpanosta.

Luottamushenkilöiden lisäksi kunnassa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii kunnallisten palvelujen tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Kunnanjohtaja on kunnan ylin viranhaltija. Viranhaltijoiden tehtäviin kuuluu valmistella luottamuselimissä käsiteltävät asiat.

Kunnan hallinto on demokraattinen hallinto, mikä merkitsee sitä, että kuntalaisilla on mahdollisuus valvoa hallintoa, tehdä aloitteita ja ilmaista mielipiteensä asioista, jotka kiinnostavat. Kunnan jäsenten vaikuttamisoikeuksiin kuuluu myös oikeus hakea muutosta päätöksiin, joiden he katsovat syntyneen väärin perustein. Tavallisin tapa hakea muutosta on tehdä oikaisuvaatimus siihen toimielimeen, joka vastaa päätöksestä. Kunnanvaltuuston päätöksiin tai kunnanhallituksen oikaisuvaatimusten perusteella tekemiin päätöksiin voi hakea muutosta tekemällä kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen.

Katso kunnanvaltuuston kokoukset suorina netissä

 Klikkaa tästä katsoaksesi lähetystä

 


Lisätietoja:
Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada
Puh. (06) 327 7187
Sähköposti


Viimeksi päivitetty 21.9.2006

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.