Muutoksenhaku


Päätöskiin voi hakea muutosta monella eri tavalla. Muutoksenhausta ja valituksista säädetään mm. kunnallislaissa, hallintolainkäyttölaissa ja useissa erityislaeissa.

Valitusmuotona erityislaeissa on usein hallintovalitus. Kuntalaissa säädetään siitä, miten ja milloin voi hakea muutosta päätöksiin kunnallisvalituksella tai oikaisuvaatimuksella.


Lisätietoja:
Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada
Puh. (06) 327 7187
Sähköposti


Viimeksi päivitetty 11.6.2007

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.