Eläinsuojelu


Eläinsuojelun säännökset löytyvät eläinsuojelulaista (247/1996) ja eläinsuojeluasetuksesta (396/1996). Lainsäädännön tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo lain yleistä valvontaa. Aluehallintovirasto vastaa lainmukaisuudesta toimialueellaan ja kunnan alueella lakia valvovat kunnaneläinlääkärit, ympäristö- ja terveystarkastajat ja poliisi. Aluehallintovirasto voi myös myöntää henkilölle eläinsuojeluvalvojan oikeuden eläinsuojelutarkastuksiin.

Ilmoitus epäillyistä tapauksista, joissa eläimiä kohdellaan huonosti, voidaan tehdä eläinlääkärille tai ympäristö- ja terveystarkastajille.

Lisätietoa eläinsuojelusta, valvonnasta ja säädöksistä löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

Maa- ja metsätalousministeriö

Evira

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto


Lisätietoja:
Ympäristö- ja terveystarkastaja Harriet Perus-Marander 
GSM 050 366 6295
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 5.11.2013


IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.