Kaavat ja kiinteistötNähtävillä ole
vat kaavat

Nähtävillä 1.12.2014–9.1.2015. Mielipiteet ja muistutukset tulee jättää viimeistään 9.1.2015

Osoitteeseen: Mustasaaren kunta, Kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus(at)mustasaari.fiOsayleiskaavat

Tölbyn-Vikbyn osayleiskaava
(PLS 52/2007)
Tarkistettu kaavaehdotus on muutosten osalta julkisesti nähtävillä (MRA 32.§). Tarkistus käsittää lähinnä muutoksen arvokkaan kulttuurimaiseman rajauksessa sekä sen nimityksessä. Osa suosituksista on muutettu määräyksiksi ja osa määräyksistä on muutettu suosituksiksi.
nähtävillä 1.12.2014-9.1.2015
 Kaavakartta, tarkistettu 
 Kaavaselostus, tarkistettu 
 Liite 1. Osallstumis- ja arviontisuunnitelma
 Liite 2. Nykyinen maankäyttö
 Liite 3. Liikenne ja kunnallistekniikka
 Liite 4. Vesi- ja viemärijohdot
 Liite 5. Maisemakuva
 Liite 6. Maisemarakenne
 Liite 7A. Rakennusinventointi
 Liite 7B. Rakennusinventointitaulukko
 Liite 7C. Päivitetty rakennusinventointi Vikby
 Liite 7D. Päivitetty rakennusinventointi Tölby
 Liite 8A. Kunnan maanomistus
 Liite 8B. Kunnan maanomistus
 Liite 9.1. Luontoselvitys
 Liite 9.2. Luontoselvityksen kartta
 Liite 10. Liito-oravaselvitys
 Liite 11. Luontotyyppien inventointi
 Liite 12. Kokousmuistio suunnittelukokous (ruotsinkielinen)
 Liite 13. Ote YTR-rekisteristä
 Liite 14. Tulva-aluekartta
 Liite 15. Vesihuollon kehittämissuunnitelma
 Liite 16. Ote maakuntakaavasta
 Liite 17. Viranomaisneuvottelun pöytäkirja (ruotsinkielinen)
 Liite 18. Väestönkehitys
 Liite 19. Kokousmuistio (ruotsinkielinen)
 Liite 19. Vastineet lausuntoihin
 Liite 20A. Kokousmuistio
 Liite 20B. Vastineet muistutuksiin
 Liite 24. Liikenneselvitys
 Liite 25. Vastineet muistutuksiin
 Liite 26. Työkokouksen muistio 
 Liite 27. Viranomaisneuvottelun kokousmuistio
 Liite 28A. Kaavakartta A3 koko
 Liite 28B. Merkinnät ja määräykset A3    
 Liite 29. Vastineet muistutuksiin
 Kaupallinen selvitys        Asemakaavat

Asemakaava Vikby II (vähittäiskaupan suuryksikköalue)
(KT 723/2013)
Kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta ovat julkisesti nähtävillä (MRA 30.§).
nähtävillä 1.12.2014-9.1.2015
 Kaavakartta luonnosvaihtoehto 1
 Kaavakartta luonnosvaihtoehto 2
 Kaavaselostus luonnos
 Liite 1. Osallistumis- ja arvontisuunnitelma
 Kaupallinenselvitys      


Asemakaavan muutos Sepänkylän korttelissa 602
(KT 212/2014)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 27.§).
nähtävillä 1.12.2014-9.1.2015
  Kaavakartta ehdotus
 Kaavaselostus ehdotus 
 Liitteet  

Asemakaavan muutos Sepänkylän kortteleissa 38, 38b ja 39
(PLS 335/2005)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 27.§).
nähtävillä 1.12.2014-9.1.2015
 Kaavakartta ehdotus
  Kaavaselostus 
 Liite 1. Osallistumis- ja arvontisuunnitelma
 Liite 2. Seurantalomake   
     


 Lomake mielipiteen/muistutuksen antamiseen


Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on poliittinen toimielin. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja kaavoitusosaston työntekijät vastaavat  fyysisestä maankäytön suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset eri kunnanosien rakentamiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 10.12.2014

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.  
Designed to sell