Kaavat ja kiinteistötNähtävillä ole
vat kaavat

Nähtävillä 7.11–8.12.2014. Mielipiteet tulee jättää viimeistään 8.12.2014
Nähtävillä 27.10–26.11.2014. Muistutukset tulee jättää viimeistään 26.11.2014


Osoitteeseen: Mustasaaren kunta, Kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus(at)mustasaari.fi


Asemakaavat

Asemakaavan muutos Sepänkylän korttelin 715 tontilla 3 (Ruispellontie)
(KT 1119/2013)
Seuraava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä (MRL 63. §)

nähtävillä 7.11-8.12.2014
 Osallistumis- arvointisuunnitelma 

Bölentien ja Kaskimaantien välinen tieyhteys Bölessä (Lärkan tie)
(KT 135/2014)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA27.§)
nähtävillä 27.10-26.11.2014
 Kaavakartta ehdotus
  Kaavaselostus ehdotus  


Lintuvuoren yrityskeskuksen asemakaavan laajentaminen
(PLKS 930/2011)
Tarkistettu kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 32.§)
nähtävillä 27.10-26.11.2014
 Kaavakartta tarkistettu ehdotus
  Kaavaselostus tarkistettu ehdotus
 Liite 1. Osallistumis- ja arvontisuunnitelma
 Liite 2. Havainnekuva
 Liite 3A Vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin
 Liite 3B. Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin       Lomake mielipiteen/muistutuksen antamiseen


Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on poliittinen toimielin. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja kaavoitusosaston työntekijät vastaavat  fyysisestä maankäytön suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset eri kunnanosien rakentamiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 6.11.2014

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.  
Designed to sell