Kaavat ja kiinteistöt


Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä 4.5.–3.6.2015. Muistutukset tulee jättää viimeistään 3.6.2015
Nähtävillä 13.4.–13.5.2015. Muistutukset tulee jättää viimeistään 13.5.2015
Nähtävillä 8.4.–8.5.2015. Mielipiteet ja muistutukset tulee jättää viimeistään 8.5.2015

Osoitteeseen: Mustasaaren kunta, Kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus(at)mustasaari.fiOsayleiskaavat

Södra Vallgrundin osayleiskaava
(PLKS 710/2009)
Tarkistettu kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 32.§)
nähtävillä 4.5.-3.6.2015
  Kaavakartta, tarkistettu ehdotus
 Kaavaselostus, tarkistettu ehdotus
 Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 Liite 2. Nykyinen maankäyttö
 Liite 3. Liikenne ja johdot
 Liite 4. Vesijohdot
 Liite 5. Maisemakuva
 Liite 6. Maisemarakenne
 Liite 7A. Rakennusinventoinnin loppuraportti
 Liite 7B. Rakennusinventoinnin kartta
 Liite 7C. Rakennusinventoinnin kohdeluettelo
 Liite 7D. Rakennusinventoinnin sr-merkinnät
 Liite 8. Kunnan maat
 Liite 9. 2000-luvulla myönnetyt rakennusluvat
 Liite 10. Mitoitustaulukko
 Liite 11. Rakennekartta
 Liite 12. Kaavakartta A3 kokoinen  Liite 12. Merkinnät
 Liite 13. Luontoinventointi
 Liite 14. Vastineet luonnosvaiheessa
 Liite 15. Vastineet ehdotusvaiheessa
 Liite 16. Muinaisjäännösinventointi
 Liite 17. Tarkennus luontoinventointiin                  
  Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen
(PLKS 368/2012)

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 19.§)
nähtävillä 13.4.-13.5.2015
 Kaavakartta, ehdotus  Kaavakarttan määräykset, ehdotus
 Kaavaselostus, ehdotus
 Liite 1 osallistumis- ja arviontisuunnitelma
 Liite 2.1 kartta asuminen
 Liite 2.2. kartta liike, palvelu ja teollisuus
 Liite 2.3 kartta viheralueet/virkistys
 Liite 2.4 kartta tieverkosto
 Liite 2.5 kartta rakennuskanta
 Liite 2.6 kartta ympäristöhaitat
 Liite 2.7 kartta maanomistus
 Liite 2.8.1 kartta vesijohtoverkko
 Liite 2.8.2 kartta viemärijohtoverkko
 Liite 3.1 kartta kehitysideoita vaihtoehto 1
 Liite 3.2 kartta kehitysideoita vaihtoehto 2
 Liite 3.3 kartta kehitysideoita vaihtoehto 3
 Liite 4 vastineet
 Liite 5.1 kaavakartta A3
 Liite 5.2 havainnekuva
 Liite 6 liikenneselvitys
 Liite 7 ote Sepänkylän osayleiskaavasta 2002
 
      
 
      
 
      


Asemakaavat

Asemakaavan muutos Sepänkylän korttelin 721 tontilla 3 (Luutnantintie)
(KT 255/2014)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä (MRL63. §).
nähtävillä 8.4.-8.5.2015
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Asemakaava Vikby II (vähittäiskaupan suuryksikköalue)
(KT 723/2013)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 27.§).
nähtävillä 8.4.-8.5.2015

 Kaavakartta, ehdotus
 Kaavaselostus, ehdotus
 Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Liite 2 Havainnekuva
 Liite 3 Hulevesiselvitys
 Liite 4 Vastineet
 Liite 5 Tasaussuunnitelma
Selvityksiä
 Liikenneselvitys (ruotsinkielinen)
 Kaupallinenselvitys
 Luontoselvitys
 
 
     

 Lomake mielipiteen/muistutuksen antamiseen


Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on poliittinen toimielin. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja kaavoitusosaston työntekijät vastaavat  fyysisestä maankäytön suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset eri kunnanosien rakentamiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 4.5.2015

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.