Kaavat ja kiinteistöt



Nähtävillä ole
vat kaavat

Nähtävillä 1.–31.10.2014. Muistutukset tulee jättää viimeistään 31.10.2014

Osoitteeseen: Mustasaaren kunta, Kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus(at)mustasaari.fi


Asemakaavat


Sepänkylän keskusta I
(PLKS 526/2010)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 27.§).
nähtävillä 1.-31.10.2014
 Kaavakartta ehdotus
 Kaavaselostus ehdotus
 Kaavaselostuksen liitteet
  Pysäköintikartta
 
      

 Lomake mielipiteen/muistutuksen antamiseen


Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on poliittinen toimielin. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja kaavoitusosaston työntekijät vastaavat  fyysisestä maankäytön suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset eri kunnanosien rakentamiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 21.10.2014

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Pienennä teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.  
Designed to sell