Kaavat ja kiinteistöt
Kenttätöitä Karperössä ja Singsbyssä

Mustasaaren kunta tekee yhteistyönä Laaja Arkkitehdit Oy:n kanssa maisema- ja kulttuuriympäristöinventoinnin Karperön ja Singsbyn kylissä osayleiskaavaa varten.
Inventointi tehdään 1.6.–31.8.2015.
Kenttätöiden aikana tulee konsultti liikkumaan jalan maastossa ja valokuvamaan kylien asutusta.
Kulttuuriympäristöinventointi kattaa lähinnä kylien vanhat rakennukset ja kulttuuriympäristöt.
Lisätietoja:
Laaja Arkkitehdit Oy/Anders Höglund, puh. 040 1346 363
Mustasaaren kunta/Catarina Simons, puh. 06 327 7173.
Nähtävillä ole
vat kaavat

Nähtävillä 4.8.–3.9.2015 Muistutukset tulee jättää viimeistään 3.9.2015

Osoitteeseen: Mustasaaren kunta, Kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus(at)mustasaari.fi


Osayleiskaavat 
        


Asemakaavat

Kotimetsä 1-asemakaavan laajennus
(KT 164/2013)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 27. §)
Nähtävillä 4.8.-3.9.2015
 Kaavakartta
 Kaavaselostus
 Liitteet  

Veikkaalan asemakaava-alueen laajennus
(PLKS 338/2012)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 27. §)
Nähtävillä 4.8.-3.9.2015
 Kaavakartta 

 Kaavaselostus
 Liite 1 . Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Liite 2. Tulva-alue Veikkaalassa
 Liite 3. Muistio, maastokäynti ja workshop 2015 (ruotsinkielinen)
 Liite 4. Asemakaavan seurantalomake      

  Lomake mielipiteen/muistutuksen antamiseen


Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on poliittinen toimielin. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja kaavoitusosaston työntekijät vastaavat  fyysisestä maankäytön suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset eri kunnanosien rakentamiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 31.7.2015

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Pienennä teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.