Kaavat ja kiinteistötNähtävillä ole
vat kaavat

Nähtävillä 12.1.–11.2.2015. Mielipiteet ja muistutukset tulee jättää viimeistään 11.2.2015


Osoitteeseen: Mustasaaren kunta, Kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus(at)mustasaari.fiAsemakaavat

Storgårdin asemakaava, Sepänkylä (uusi asuinalue)
(PLKS 1060/2012)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 27.§)
nähtävillä 12.1.-11.2.2015
 Kaavakartta ehdotus
 Kaavaselostus ehdotus
 Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Liite 2. Vastineet
 Liite 3. Havainnekuva
Liite 4
3D-kuva 1
3D-kuva 2 
3D-kuva 3
3D-kuva 4  
 
     

Norrskogenin asemakaava, Tölby
(PLKS 681/2011)
Kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta ovat julkisesti nähtävillä (MRA 30.§)
nähtävillä 12.1.-11.2.2015
 Kaavakartta luonnosvaihtoehto A
 Kaavakartta luonnosvaihtoehto B
  Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   

     


 Lomake mielipiteen/muistutuksen antamiseen


Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on poliittinen toimielin. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja kaavoitusosaston työntekijät vastaavat  fyysisestä maankäytön suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset eri kunnanosien rakentamiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 22.1.2015

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Pienennä teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.  
Designed to sell