Kaavat ja kiinteistöt
Kenttätöitä Karperössä ja Singsbyssä

Mustasaaren kunta tekee yhteistyönä Laaja Arkkitehdit Oy:n kanssa maisema- ja kulttuuriympäristöinventoinnin Karperön ja Singsbyn kylissä osayleiskaavaa varten.
Inventointi tehdään 1.6.–31.8.2015.
Kenttätöiden aikana tulee konsultti liikkumaan jalan maastossa ja valokuvamaan kylien asutusta.
Kulttuuriympäristöinventointi kattaa lähinnä kylien vanhat rakennukset ja kulttuuriympäristöt.
Lisätietoja:
Laaja Arkkitehdit Oy/Anders Höglund, puh. 040 1346 363
Mustasaaren kunta/Catarina Simons, puh. 06 327 7173.


Huomio että virastotalo on suljettu 6.7.-24.7.2015.

Nähtävillä ole
vat kaavat

Nähtävillä 2.6.–2.7.2015. Mielipiteet ja muistutukset tulee jättää viimeistään 2.7.2015

Osoitteeseen: Mustasaaren kunta, Kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus(at)mustasaari.fi


Osayleiskaavat


Merkkikallion tuulivoimapuiston osayleiskaava
(KT 646/2013)
Kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä (MRA 30. §).
nähtävillä 2.6.-2.7.2015
  Kaavakartta  Kaavaselostus
 Liite 1 Osallistumis- ja arvointisuunnitelma   
Lisäaineisto (8.6.2015):  Kaavakartta kiinteistörajoineen 

Ympäristövaikutustenarviointiohjelma: http://www.ymparisto.fi/merkkikalliotuulivoimaYVA                 

Asemakaavat

Petsmon ranta-alueen asemakaavan muutos ja laajennus (KT 3/2013)
Tarkistettu kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 32. §).
nähtävillä 2.6.-2.7.2015
 Kaavakartta   Kaavaselostus  

Asemakaavan muutos osassa korttelia 715 Råstin alueella Sepänkylässä (KT1119/2013)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 27.§).
nähtävillä 2.6.-2.7.2015
 Kaavakarta   Kaavaselostus  Trollkunibackin asemakaava Singsbyssä (KT 311/2013)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä (MRL 63. §).
nähtävillä 2.6.-2.7.2015
 Osallistumis- ja arviontisuunnitelma 

 Lomake mielipiteen/muistutuksen antamiseen


Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on poliittinen toimielin. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja kaavoitusosaston työntekijät vastaavat  fyysisestä maankäytön suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset eri kunnanosien rakentamiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 25.6.2015

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Pienennä teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.