Kaavat ja kiinteistötNähtävillä ole
vat kaavat

Nähtävillä 27.10–26.11.2014. Muistutukset tulee jättää viimeistään 26.11.2014
Nähtävillä 1.–31.10.2014. Muistutukset tulee jättää viimeistään 31.10.2014

Osoitteeseen: Mustasaaren kunta, Kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus(at)mustasaari.fi


Asemakaavat

Bölentien ja Kaskimaantien välinen tieyhteys Bölessä (Lärkan tie)
(KT 135/2014)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA27.§)
nähtävillä 27.10-26.11.2014
 Kaavakartta ehdotus
  Kaavaselostus ehdotus  


Lintuvuoren yrityskeskuksen asemakaavan laajentaminen
(PLKS 930/2011)
Tarkistettu kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 32.§)
nähtävillä 27.10-26.11.2014
 Kaavakartta tarkistettu ehdotus
  Kaavaselostus tarkistettu ehdotus
 Liite 1. Osallistumis- ja arvontisuunnitelma
 Liite 2. Havainnekuva
 Liite 3A Vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin
 Liite 3B. Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin      Sepänkylän keskusta I
(PLKS 526/2010)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 27.§).
nähtävillä 1.-31.10.2014
 Kaavakartta ehdotus
 Kaavaselostus ehdotus
 Kaavaselostuksen liitteet
  Pysäköintikartta

 Lomake mielipiteen/muistutuksen antamiseen


Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on poliittinen toimielin. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja kaavoitusosaston työntekijät vastaavat  fyysisestä maankäytön suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset eri kunnanosien rakentamiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 24.10.2014

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.  
Designed to sell