Kaavat ja kiinteistöt
Kenttätöitä Karperössä ja Singsbyssä

Mustasaaren kunta tekee yhteistyönä Laaja Arkkitehdit Oy:n kanssa maisema- ja kulttuuriympäristöinventoinnin Karperön ja Singsbyn kylissä osayleiskaavaa varten.
Inventointi tehdään 1.6.–31.8.2015.
Kenttätöiden aikana tulee konsultti liikkumaan jalan maastossa ja valokuvamaan kylien asutusta.
Kulttuuriympäristöinventointi kattaa lähinnä kylien vanhat rakennukset ja kulttuuriympäristöt.
Lisätietoja:
Laaja Arkkitehdit Oy/Anders Höglund, puh. 040 1346 363
Mustasaaren kunta/Catarina Simons, puh. 06 327 7173.
Nähtävillä ole
vat kaavat

Nähtävillä _–_.2015. Mielipiteet ja muistutukset tulee jättää viimeistään _.2015

Osoitteeseen: Mustasaaren kunta, Kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus(at)mustasaari.fi


Osayleiskaavat 
        

Asemakaavat


 Lomake mielipiteen/muistutuksen antamiseen


Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on poliittinen toimielin. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja kaavoitusosaston työntekijät vastaavat  fyysisestä maankäytön suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset eri kunnanosien rakentamiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 28.7.2015

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.