Kaavat ja kiinteistöt



Nähtävillä ole
vat kaavat

Nähtävillä 1.–31.10.2014. Muistutukset tulee jättää viimeistään 31.10.2014
Nähtävillä 8.9.–8.10.2014. Mielipiteet ja muistutukset tulee jättää viimeistään 8.10.2014

Osoitteeseen: Mustasaaren kunta, Kaavoitusosasto, Keskustie 4, 65610 Mustasaari tai sähköisesti kaavoitus(at)mustasaari.fi



Asemakaavat

Sepänkylän keskusta I
(PLKS 526/2010)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 27.§).
nähtävillä 1.-31.10.2014
 Kaavakartta ehdotus
 Kaavaselostus ehdotus
 Kaavaselostuksen liitteet
 Pysäköintikartta

 
   
Asemakaavan muutos Koivulahden korttelissa 21
(PLKS 789/2011)
Tarkistettu kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 32.§).
nähtävillä 8.9-8.10.2014
 Kaavakartta ehdotus
 Kaavaselostus ehdotus 
 Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 Liite 2. Havainnekuva alueen toteutuksesta
 Liite 3. Valokuvilla hahmottaminen alueen eri rakennusvaihtoehdoista
 Lite 4. Työkokouksen muistio (ruotsinkielinen)
 Liite 5. Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin (ruotsinkielinen)
 Liite 6. Viranomisneuvottelun kokousmuistio (ruotsinkielinen)
 Liite 7. Luonnos- vaihtoehtoinen pysäköintijärjestely
 Liite 8. Koivulahden kirkonkylän inventoinnin täydentäminen (ruotsinkielinen)
 Liite 9. Arvokeskustelun kokousmuistio (ruotsinkielinen)
 Liite 10. Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin (ruotsinkielinen)
 Liite 11. Viranomaisneuvottelun kokousmuistio (ruotsinkielinen)
 Liite 12. Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto             


Asemakaavan muutos/laajennus Kokkolantien tiealueella Sepänkylässä
(KT 920/2013)
Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRA 27.§).
nähtävillä 8.9-8.10.2014
 Kaavakartta ehdotus osa I  Kaavakartta ehdotus osa II
  Selostus
 Selostuksen liitteet 
   


Asemakaava Vikby II (vähittäiskaupan suuryksikköalue)
(KT 723/2013)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä (MRL 63.§)
nähtävillä 8.9-8.10.2014
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vikby II
 
     


 Lomake mielipiteen/muistutuksen antamiseen


Yhdyskuntarakentamisen lautakunta on poliittinen toimielin. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta ja kaavoitusosaston työntekijät vastaavat  fyysisestä maankäytön suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset eri kunnanosien rakentamiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön.


Lisätietoja:
Kaavoituspäälikkö Barbara Påfs
Puh. (06) 327 7175
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 30.9.2014

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.  
Designed to sell