Länsirannikon ympäristöyksikkö


Seudullisen valvontayksikön toimialan muodostavat ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto, jotka tarjoavat kuntalaisille palveluja voimassa olevan, yksilön elinympäristöä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Toimialan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, neuvonta, tiedottaminen, tarkastukset ja näytteidenotto.

Ympäristöterveydenhuolto huolehtii elintarvikevalvonnasta, tuoteturvallisuus­valvonnasta, ympäristöhygienian valvonnasta (sisältää sisäilman, talousveden ja uimaveden laadun tutkimukset), terveysriskien arvioinnista, toksikologisista tutkimuksista, säteilymittauksista ja valmiudesta ympäristöonnettomuuden varalta.

Eläinlääkintähuoltoon kuuluu eläinten terveyden ja sairauksien hoito sekä muun eläinlääkäriavun antaminen, eläintautien vastustaminen ja ennaltaehkäiseminen, eläinsuojelu, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellinen valvonta ja tarkastus sekä lihan- ja maidontarkastus.

Yhteistoiminta-alueen ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu ympäristö- ja maa-aineslupa-asioiden käsittely, jätehuollon valvonta, vesistöjen ja muun vesiympäristön hajakuormituksen valvonta sekä ympäristön­suojelulle kuuluvien muiden lupa-asioiden käsittely ja lausuntojen antaminen.

 Yhteistoiminta-alue
 ympäristöterveydenhuolto:

 Mustasaari
 Vöyri
 Maalahti
 Korsnäs
 Närpiö
 Kaskinen
 Kristiinankaupunki

Yhteistoiminta-alue
ympäristönsuojelu:

Mustasaari
Närpiö
Kaskinen
Kristiinankaupunki 


Lisätietoja:
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander 
GSM 050 366 6295  
Sähköposti

Viimeksi päivitetty 17.7.2014

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.