Vapaa-aikatoiminta


AVUSTUKSIA KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET

 

Yleistä
Liikunta-, lapsi-, nuoriso-, uimakoulu- ja kulttuuritoimintaa järjestävät yhdistykset voivat hakea kulttuuri- ja vapaa-aikalauta¬kun¬nal¬ta toiminta-avustusta. Toiminnan on käytävä ilmi yhdistyksen säännöistä tai toimintasuunnitelmasta. Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Musta¬saari. Kulttuuriavustusta voivat hakea myös työryhmät tai yksityishenkilöt. Uuden (mustasaarelaisen) yhdistyksen rekisteröintihakemus on oltava jätetty edellisvuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen on noudatettava yhdistyslakia ja muita lakeja sekä yhdistyksen sääntöjä. Avustushakemusasiakirjojen on täytettävä näissä ohjeissa asetetut vaatimukset.

Avustusta myönnetään kalenterivuoden aikana samaan tarkoituk¬seen vain kerran (ja vain yhden Mustasaaren kunnan lautakunnan toimesta). Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustusta ei myönnetä tapahtumiin, hankkeisiin tai muihin tarkoituksiin, joiden jo toteutuneisiin kustannuksiin haetaan avustusta takautuvasti.

Toiminta-avustusta ei myönnetä kuntien (kunnan omien yksiköiden), seudun tai valtion toimintaan. Toiminta-avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille, yrityksille tai yhtiöille.

Virheellisten tietojen antaminen avustushakemuksessa tai avustusten väärinkäyttö vaikuttaa tuleviin avustuksiin sekä velvoittaa yhdistyksen palauttamaan saamansa avustuksen.

 

Tavoite
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tavoitteena on jakaa avustuksia liikunta-, lapsi-, nuoriso- ja uimakoulutoimintaan nuorisolain ja liikuntalain nojalla sekä kulttuuritoimintaan kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain nojalla. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pyrkii auttamaan aatteellisia järjestöjä järjestämään tällaista toimintaa. Avustuksella on tarkoitus edistää lapsi- ja nuorisotoimintaa kunnassa. Erityisesti huomioidaan lasten ja nuorten tarpeet ja mahdollisuudet aktiiviseen ja luovaan vapaa-aikaan. Avustuksen on myös tarkoitus piristää ja aktivoida yhdistyselämää. Yhdistyksen tulee olla aktiivisesti mukana ehkäisevässä päihdetyössä tarjoamalla tietoa ja koulutusta. Avustukseen oikeuttavan toiminnan on oltava päihteetöntä, muussa tapauksessa yhdistys on velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen.
Avustuksen tarkoituksena ei ole toiminnan ylläpitäminen, vaan sen tukeminen. Kaikilla avustuksen saajilla on oltava omaa varainhankintaa toimintansa toteuttamiseen

Seuraavat avustukset julistetaan haettavaksi viimeistään 15. maaliskuuta:
Toiminta-avustus
Nuorisoseurat ja kotiseutuyhdistykset, joilla oma seurantalo
Kulttuuritoiminnan hankeavustus ja kulttuuristipendi

Seuraavat avustukset julistetaan haettavaksi viimeistään 23. huhtikuuta:
Hiihtolatujen Hoitoavustus

Seuraavat avustukset julistetaan haettavaksi viimeistään 15. marraskuuta:
Ohjaajakoulutusavustus

Hakemuslomakkeita voi tulostaa viikko 7.

Päätös
Ennakkoavustus

Selvitys

Kartta-avustus

Periaatteet ja ohjeet

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia koskevat periaatteet ja ohjeet nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminsta. Astuu voimaan 1.1.2015.

 

Hakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä osoitteeseen Mustasaaren kunta, Vapaa-aikalautakunta, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Myöhästyneet hakemukset hylätään.


 


Lisätietoja:
Vapaa-aikapäällikkö Marcus Beijar
Puh. (06) 327 7163 tai GSM 044 727 7380
Sähköposti


Viimeksi päivitetty 20.3.2015

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.