Päihdehuolto


Päihdehuollon palveluja tarjotaan henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palvelut annetaan avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Kunta tarjoaa päihteiden ja huumeiden ongelmakäytön ehkäisemiseksi ja katkaisemiseksi muun muassa neuvontaa, tukea, avohoitoa, katkaisuhoitoa, laitoskuntoutusta sekä asumisyksikköjä. Saatavilla on seuraavia palveluja:

A-neuvola

A-neuvola on avohoitopaikka, jonne päihdeongelmaiset ja heidän läheisensä voivat hakeutua, kun päihteiden käyttö aiheuttaa vaikeuksia tai huolestuttaa henkilöä itseään, perhettä tai työyhteisöä. Hoito on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Hoidon tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Hoitotiimiin kuuluu päihdehuoltoon erikoistuneita sosiaaliterapeutteja, sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Hoitomuotoja ovat yksilöterapia, perhe- ja ryhmäterapia sekä näitä tukeva lääkehoito. Hoito on mustasaarelaisille maksutonta. A-neuvola palvelee sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Avoinna: päivystys ja ajanvaraus maanantai–perjantai klo 8–12, vastaanotto sopimuksen mukaan.

A-neuvola
Hovioikeudenpuistikko 19
65100 Vaasa 
Puh. (06) 325 2800

Nuorisoasema Klaara

Kunta tarjoaa Vaasan nuorisoasema Klaaran kautta 13–25-vuotiaille mielenterveys-, päihde- ja elämänhallinnan ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon keskittyviä palveluja. 

Ajanvaraus:
Puh. (06) 325 2850

Nuorisoasema Klaara
Kirkkopuistikko 28
65100 Vaasa
Puh. (06) 325 2850
Sähköposti: nuorisoasema@vaasa.fi

Katkaisuhoito- ja selviämisasema

Selviämishoito on tarkoitettu erilaisten päihteiden vaikutuksen alaisille henkilöille lyhytaikaista (alle vuorokauden) toipumista varten. Selviämishoito on mustasaarelaisille maksutonta ja hoitoa annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi.  Katkaisuhoitoasema on tarkoitettu lyhytaikaiseen (noin 3–14 vuorokautta) päihteiden käytön katkaisuun ja vieroitukseen. Katkaisuhoitoon tarvitaan maksusitoumus kunnan sosiaalitoimelta. Potilas maksaa hoidosta omavastuuosuuden, joka määrätään tulojen mukaan (enintään 26 euroa päivässä).

Katkaisuhoito- ja selviämisasema
Sepänkyläntie 4
65100 Vaasa
Puh. (06) 325 2400 / neuvonta ja paikkatiedustelut. Avoinna ympäri vuorokauden.

Tolvis

Tolvis on hoitokoti, joka on tarkoitettu ruotsinkielisille etupäässä 17–25-vuotiaille päihteiden ongelmakäyttäjille sekä sekakäyttäjille ja Subutexin käyttäjille, jotka haluavat päästä eroon lääkeaineiden ongelmakäytöstä. Hoidossa noudatetaan niin sanottua 12 askeleen ohjelmaa, jota täydennetään kahdenkeskisillä keskusteluilla ja kognitiivis-pedagogisilla työtavoilla. Hoitokodissa korostetaan vapaa-ajan toimintaa ja seikkailupedagogiikkaa. Hoidon aikana harjoitellaan arkiaskareita kuten ruoanlaittoa, siivoamista, vaatehuoltoa ja puutarhanhoitoa. Ota yhteyttä kunnan sosiaalityöntekijään maksusitoumuksen saamiseksi.

Lisätietoja: http://www.tolviscenter.fi

Sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot

Pixne

Ruotsinkielinen päihdehuoltoyksikkö Pixne-kliniken on tarkoitettu alkoholiongelmaisille miehille ja naisille. Hoito on intensiivistä ja kurssimuotoista ja kestää neljä viikkoa. Kurssiohjelmaan sisältyy informaatiota alkoholin fysiologisista ja psykologisista vaikutuksista. Kurssin aikana käsitellään alkoholismia, sen syitä ja sosiaalisia seurauksia sekä ihmissuhteita ja alkoholiongelmien hoitoa. Kahdenkeskisissä keskusteluissa ja ryhmäkeskusteluissa autetaan toinen toista löytämään uusia ratkaisuja ja uusi elämäntyyli. Lopuksi laaditaan suunnitelma kotipaikkakunnalla tapahtuvaa jatkohoitoa varten. Ohjelmaan kuuluu myös lääkärin tekemä tutkimus ja lääkärihoito, rentoutumisharjoituksia sekä liikuntaa. Apua tarjotaan myös omaisille. Asiakkaan omavastuuosuus on 26 euroa päivässä ensimmäiseltä 24 hoitovuorokaudelta ja sen jälkeen noin 12 euroa päivässä.

Pixne-kliniken
Pixnentie
66100 Maalahti
Puh. (06) 365 1799
Sähköposti: pixnekliniken@co.inet.fi
Lisätietoja: Kårkulla

Ventuskartano

Laitoshoitoyksikkö Ventuskartano on tarkoitettu päihdeongelmaisille miehille ja naisille. Työmenetelminä käytetään kognitiivista käyttäytymisterapiaa, yhteis- ja verkostotyötä ja ryhmätyöskentelyä. Ventuskartano järjestää peruskursseja ja perhekuntoutusta, Uusi alku -uusintajakson muutoksen tueksi sekä intervallijaksoja peruskurssin käyneille. Kurssien päätavoitteena on päihteetön elämäntapa. Asiakkaan omavastuuosuus on 26 euroa vuorokaudelta. Ota yhteyttä kunnan sosiaalityöntekijään maksusitoumuksen saamiseksi.

Lisätietoja: www.ventuskartano.fi

Sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot

Minnesota-Hoito

Minnesota-Hoito on Lapualla sijaitseva alkoholistien, sekakäyttäjien ja läheisriippuvaisten hoitokeskus. Hoitomuotona on Minnesota-mallin 12 askeleen toipumisohjelma. Perushoitona on neljän viikon mittainen intensiivinen hoitojakso, jota voidaan jatkaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Perushoidon jälkeen järjestetään läheisviikonloppu sekä 11 kuukautta kestävä jatkohoito. Jälkihoitoryhmä tapaa kerran viikossa, ja ryhmään voi osallistua myös läheisiä. Jälkihoitoryhmä on itseohjautuva, mutta ryhmä saa tarvittaessa apua terapeutilta. Omavastuuosuus on 26 euroa vuorokaudelta (kaikkiaan 728 euroa). Ota yhteyttä kunnan sosiaalityöntekijään maksusitoumuksen saamiseksi.

Lisätietoja: www.minnesota-hoito.fi

Sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot


Viimeksi päivitetty 18.11.2011

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.