Ennakkoavustus


Yhdistykset, joille vapaa-aikalautakunta on edellisenä vuonna myöntänyt toiminta-avustusta, voivat hakea ennakkoavustusta. Ennakkoavustuksena voidaan myöntää korkeintaan 50 % edellisvuoden avustuksen mää­rästä, jos hakija voi osoittaa toiminnan olevan jatkuvaa. Ennakkoavustusta haetaan kirjallisesti vapaa-aikalautakunnalta. Hakemuksessa tulee perustella ennakkoavustuksen tarve sekä antaa selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Päätöksen tekee vapaa-aikapäällikkö. Vapaa-aikalautakunnalla on oikeus vaatia ennakkoavustuksen takaisinmaksua, jos yhdistys ei hae varsinaista avustusta tai ei muista syistä ole oikeutettu siihen.


Lisätietoja:
Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund
Puh. (06) 327 7163 tai GSM 050 517 6663
Sähköposti


Viimeksi päivitetty 20.2.2012


IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.