Päätös


Vapaa-aikalautakunta päättää toiminta-avustusten sekä nuorisoseurantalon ja koti­seutu­talon ylläpitoavustusten jakamisesta huhti–toukokuussa. Vapaa-aikapäällikkö päättää hiihtolatujen hoitoavustuksista (toukokuussa), liikunta-aluei­den hoito­avus­tuk­sista (marraskuussa) ja ohjaaja­koulutusavustuksista (marras­kuus­sa). Pää­tökset annetaan vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi seuraavassa kokouk­ses­sa.

Avustuspäätöksestä käy ilmi vastaanottaja, avustuksen määrä, käyttötarkoitus ja avustuksen käyttöön liittyvät mahdolliset ehdot.

Avustuspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille pöytäkirjanotteella, johon sisältyy oikai­su­vaatimusohjeet. Yhdistykset voivat tehdä oikaisu­vaatimuksen vapaa-aika­lauta­kunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi­saannista (päätöksen postittamiseen lasketaan kuluvan seitsemän päivää).

Vapaa-aikalautakunta pidättää itselleen oikeuden kuitata myönnetyt avustukset niitä mahdollisia saatavia vastaan, joita Mustasaaren kunnalla tai Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymällä on kultakin yhdistykseltä.


Lisätietoja:
Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund
Puh. (06) 327 7163 tai GSM 050 517 6663
Sähköposti


Viimeksi päivitetty 20.2.2012


IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.  
Designed to sell