PäätösPäätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toiminta-avustusten, käyttöavustusten, kulttuuritoiminnan hankeavustusten ja kulttuuristipendien jakamisesta huhti–toukokuussa. Vapaa-aikapäällikkö päättää hiihtolatujen hoitoavustuksista (toukokuussa), liikunta-alueiden hoitoavustuksista (marraskuussa) ja ohjaajakoulutusavustuksista (marraskuussa). Päätökset annetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi seuraavassa kokouksessa.

Avustuspäätöksestä käy ilmi vastaanottaja, avustuksen määrä, käyttötarkoitus ja avustuksen käyttöön liittyvät mahdolliset ehdot.

Avustuspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille pöytäkirjanotteella, johon sisältyy oikai¬su¬vaatimusohjeet.  Yhdistykset voivat tehdä oikaisu¬vaatimuksen kulttuuri- ja vapaa-aika¬lauta¬kunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-saannista (päätöksen postittamiseen lasketaan kuluvan seitsemän päivää).

 

Mikäli avustus on myönnetty hakijan antamien virheellisten tietojen perusteella tai avustusta ei ole käytetty avustusehtojen ja avustuspäätöksen mukaisesti, avustuksen maksaminen voidaan keskeyttää ja jo maksettu avustus voidaan periä takaisin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pidättää itselleen oikeuden kuitata myönnetyt avustukset niitä mahdollisia saatavia vastaan, joita Mustasaaren kunnalla tai Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymällä on kultakin yhdistykseltä.


 


Lisätietoja:
Vapaa-aikapäällikkö Marcus Beijar
Puh. (06) 327 7163 tai GSM 044 727 7380
Sähköposti


Viimeksi päivitetty 30.12.2014


IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.