Vesihuoltolaitos


Kunnan vesi- ja viemärilaitos on muodostettu uudelleen vesihuoltolain 119/2001 mukaiseksi vesihuoltolaitokseksi.
(Vesihuoltolaitos vastaa nimensä mukaisesti kunnan vesihuollosta.)

Vesihuollolla tarkoitetaan talousveden toimittamista, jäteveden poisjohtamista ja käsittelemistä sekä muita näihin liittyviä tehtäviä hyväksytyllä toiminta-alueella.

Vesihuoltolaitos on erillinen yhdyskuntarakentamisen lautakunnan alainen tulosyksikkö.

Vesihuollosta perittävien maksujen on katettava vesihuoltolaitoksen pitkän aikavälin käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä investoinnit.

Kunnanvaltuusto vahvistaa laskentaperusteet, ja yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää tarjottavista palveluista perittävistä maksuista.

Raportit

  
KARTTOJA
 
 

 


Lisätietoja:
Vesihuoltopäällikkö Allan Heir
Puh. (06) 327 7190 tai GSM 050 69 615
Sähköposti


Viimeksi päivitetty 23.10.2013

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.