Liikenneväylät


Rakennuskaavatiet
Kunnassa on 65 km rakennuskaavateitä sekä 10 km kevyen liikenteen väyliä, joiden kunnossapidosta kunta vastaa.

Suurimmalla osalla rakennuskaavateistä on kestopäällyste eli asvaltti.

Yksityiset tiet, joilla on tiekunta ja vakinaista asutusta
Tiet jaetaan neljään kunnossapitoluokkaan.

Luokkaan I kuuluvat vanhat maantiet, joiden kunnossapidosta kunta vastaa kokonaan.

Tieluokkiin II, III ja IV kuuluvat muut tiet, joilla on tiekunta ja vakinaista asutusta. Ne saavat kunnossapitoavustusta, joka kattaa 70–80 prosenttia kustannuksista.

Kunnossapitoavustuksen saaminen edellyttää, että tie pidetään hyväksyttävässä kunnossa ja kunnalle toimitetaan voimassa oleva kokouspöytäkirja sekä selvitys vuotuisesta kunnossapidosta. Nykyisin noin 70 tiekuntaa saa vuosittain kunnossapitoavustusta.

Tiejaosto
Kunnan tiejaosto huolehtii tietoimituksista, kuten tiekuntien muodostamisesta. Tiejaosto toimii myös välittäjänä tieosakkaiden välisissä kiistoissa.

Tiekunta
Tiekunta on tien omistajista koostuva yhteenliittymä, joka muodostetaan tietoimituksessa ja joka on rekisteröitävä maanmittaustoimistoon.

Kunnossapidon luovuttaminen
Tiekunta voi sopimuksesta luovuttaa tien kunnossapidon kunnalle, joka sitten hoitaa kaiken käytännön kunnossapitoon liittyvän. Kunta laskuttaa tiekunnalta 20–30 prosenttiin kustannuksista tieluokituksen mukaan. Kunta huolehtii sopimuksesta yhteensä 183,6 kilometristä yksityisteitä.

Lumenauraus
Kunta huolehtii kaikkien pysyvästi asuttujen yksityisteiden lumenaurauksesta. Yksityisteiden aurauksesta voidaan sopia erikseen, aurauksesta peritään vahvistettu vuosimaksu. Lumenauraushakemus on jätettävä tiemestarille lokakuun loppuun mennessä.

Yksityistiet, joilla ei ole vakinaista asutusta
Kunnan tiemestari neuvoo teiden hallintoa ja kunnossapitoa koskevissa kysymyksissä.

Tievalaistus

Kunnan teistä on valaistu runsaat 200 km, ja valopisteitä on kaikkiaan noin 5 300. Tievalaistusta ei tällä hetkellä laajenneta muualla kuin asemakaava-alueilla.Tämä johtuu vuonna 2015 voimaan tulevista EU:n määräyksistä, jotka edellyttävät käytännössä, että kunnan
on lähivuosina käytettävä tievalaistukseen resurssit olemassa olevaan tievalaistuksen uusimiseen.
 
Kunta vastaa itse tievalaistuksen kunnossapidosta. Lisäksi pari kertaa vuodessa tehdään mittavampia huoltotöitä, joiden yhteydessä kaikki valopisteet käydään läpi. Nykyisin, osin jo 50 vuotta vanhan tievalistuksen uusimista jatketaan vaihtamalla tilalle vähemmän
energiaa kuluttavia valaisimia.

 


Lisätietoja:
Tiemestari Per-Håkan Österåker
Puh. (06) 327 7180 tai GSM 050 696 16
Sähköposti

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.