Edunvalvonta


Yleisen edunvalvojan määrääminen

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka esimerkiksi vaikean sairauden tai korkean iän vuoksi ei itse kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan asioitaan.

Edunvalvojan määräämistä haetaan kirjallisella hakemuksella maistraatista. Hakemukseen liitetään lyhyt selvitys siitä, miksi hakija tarvitsee edunvalvojan ja kenet hän haluaa edunvalvojaksi. Hakemukseen liitetään lääkärintodistus.

Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva ja suostuva henkilö. Edunvalvoja voi olla esimerkiksi hakijan lapsi, puoliso tai muu läheinen. Jos tehtävään ei löydy sopivaa läheistä, edunvalvojaksi määtätään yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä työnsä puolesta. Tämä yleisen edunvalvonnan järjestämisestä vastaavat 1.1.2009 alkaen oikeusaputoimistot.

Yleisen edunvalvojan tehtävät

Yleisen edunvalvojan tehtävistä päättää maistraatti tai käräjäoikeus. Tavallisimmin yleisen edunvalvojan tehtäviin kuuluu päämiehensä (henkilö, jolla on edunvalvoja) omaisuudesta ja taloudellisista asioista huolehtiminen. Edunvalvoja valvoo myös, että päämies saa sopivaa hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta.

Lue lisää edunvalvonnasta ja holhoustoimesta

 


Viimeksi päivitetty 9.10.2009

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.