Avustukset


Yleistä

Liikunta-, lapsi-, nuoriso- ja uimakoulutoimintaa järjestävät yhdistykset voivat hakea vapaa-aikalauta­kun­nal­ta toiminta-avustusta. Toiminnan on käytävä ilmi yhdistyksen säännöistä tai toimintasuunnitelmasta. Avustusta voi hakea rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Musta­saari. Uuden (mustasaarelaisen) yhdistyksen rekisteröintihakemus on oltava jätetty edellisenä vuonna kesäkuun loppuun mennessä.

 

Yhdistyksen on noudatettava yhdistyslakia ja muita lakeja sekä yhdistyksen sääntöjä. Avustushakemusasiakirjojen on täytettävä näissä ohjeissa asetetut vaatimukset.

 

Avustusta myönnetään kalenterivuoden aikana samaan tarkoituk­seen vain kerran (ja vain yhden Mustasaaren kunnan lautakunnan toimesta). Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

 

Toiminta-avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille, yrityksille tai yhtiöille.

 

Tavoite

Vapaa-aikalautakunnan tavoitteena on jakaa avustuksia liikunta-, lapsi-, nuoriso- ja uimakoulutoimintaan nuorisolain ja liikuntalain nojalla. Vapaa-aikalautakunta pyrkii tukemaan aatteellisten järjestöjen järjestämää kyseistä toimintaa. Avustuksella on tarkoitus edistää kunnan liikunta- ja nuorisotoimintaa. Erityisesti huomioidaan lasten ja nuorten tarpeet ja mahdollisuudet aktiiviseen ja luovaan vapaa-aikaan. Avustuksen on myös tarkoitus piristää ja aktivoida yhdistyselämää. Yhdistyksen tulee olla aktiivisesti mukana ehkäisevässä päihdetyössä tarjoamalla tietoa ja koulutusta.

 

Avustuksen tarkoituksena ei ole toiminnan ylläpitäminen, vaan sen tukeminen. Kaikilla avustuksen saajilla on oltava omaa varainhankintaa toimintansa toteuttamiseen.

Seuraavat avustukset julistetaan haettavaksi viimeistään 15. maaliskuuta:
Toiminta-avustus
Nuorisoseurat ja kotiseutuyhdistykset, joilla oma seurantalo

Seuraavat avustukset julistetaan haettavaksi viimeistään 23. huhtikuuta:
Hiihtolatujen Hoitoavustus

Seuraavat avustukset julistetaan haettavaksi viimeistään 15. marraskuuta:
Ohjaajakoulutusavustus
Liikunta-alueiden hoitoavustus 

Hakemuslomakkeita voi tulostaa viikko 8.

Päätös
Ennakkoavustus

Selvitys

Kartta-avustus

Periaatteet ja ohjeet

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia koskevat periaatteet ja ohjeet nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminsta. Astuu voimaan 1.1.2015.

 

 

Hakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä osoitteeseen Mustasaaren kunta, Vapaa-aikalautakunta, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Myöhästyneet hakemukset hylätään.


 


Lisätietoja:
Vapaa-aikapäällikkö Caroline Lund
Puh. (06) 327 7163 tai GSM 050 517 6663
Sähköposti


Viimeksi päivitetty 5.12.2014

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.  
Designed to sell