Koulukuraattorit


Koulukuraattori toimii peruskoulussa ja lukiossa neuvonantajana oppilashuoltoasioissa. Tavoitteena on tukea oppilaan koulunkäyntiä ja kehitystä sekä tarvittaessa opettajia ja vanhempia heidän työssään kasvattajana. Koulukuraattori ottaa yhteyttä vanhempiin, sekä opastaa heitä kouluvaikeuksien yhteydessä.

Oppilaat, opettajat ja venhemmat voivat kääntyä kuraattorin puoleen seuraavissa asioissa:

  • oppilaan olosuhteet koulussa ja kavereiden kanssa
  • oppilaan koti- ja vapaa-aikaa oskevissa asioissa
  • oppilaan henkilökohtaisissa asioissa

Kuraattori tekee oppilashuoltoasioissa yhteistyötä opetatjien ja koulun muun kouluhenkilökunnan kanssa. Joskus oppilas tai perhe tarvitsee enemmän tukea ja apua kuin koulu pystyy antamaan. Sellaisissa tapauksissa kuraattori voi lähettää oppilaan, ja tarvittaessa myös perheen, koulun ulkopuolella oleviin hoitoyksiköihin.

Koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus. Toiminta on lakisääteistä.


Lisätietoja:
Sivistysjohtaja Maj-Len Swanljung
Puh. (06) 327 7167
Sähköposti


Viimeksi päivitetty 22.1.2009

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.