Kirjaston käyttösäännöt


Lainaussäännöt

Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan kirjaston lainaussääntöjä ja laina-aikoja sekä palauttamaan lainaamansa aineiston.

Palvelut ja käyttö

Mustasaaren kunnan pääkirjasto, sivukirjastot ja kirjastoauto tarjoavat maksuttomasti käytettäväksi kirjoja, sanoma- ja aikakauslehtiä sekä AV-aineistoa (musiikkiaineistoja, videoita, äänikirjoja, yms.) Henkilökunta avustaa kirjallisuuden ja tiedon haussa sekä opastaa kirjaston käytössä. Kokoelmia, palveluja ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat kirjaston käyttösääntöjä.

Kirjastokortti

Kirjastokortin ja lainausoikeuden saa esittämällä valokuvalla varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla osoitteensa. Alle 15-vuotias henkilö, laitos tai yhteisö saa lainausoikeuden lainaajaksi oikeutetun täysi-ikäisen takaajan kirjallisella suostumuksella.

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kirjastokortin omistaja tai takaaja on vastuussa kaikesta hänen kortillaan lainatusta aineistosta.

Kortti on lainattaessa aina esitettävä lainausoikeuden tarkistusta ja lainojen rekisteröintiä varten.

Osoitteen ja nimen muutos on ilmoitettava kirjastoon viipymättä.

Kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Ilmoituksen jälkeen tapahtuneesta kortin väärinkäytöstä kortin omistaja tai takaaja ei ole vastuussa. Kadonneen tai vahingoittuneen kirjastokortin korvaamisesta uudella peritään maksu.

Tietosuoja

Lainaajan henkilötiedot tallennetaan lainaajarekisteriin. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä lainaajan henkilötunnus. (Tietosuojalautakunnan päätös N:o 57/29.11.1993.)

Lainausta koskeva tieto häviää kirjastojärjestelmästä, kun laina on palautettu.

Kaikki lainaajan tiedot ovat luottamuksellisia. Kirjasto ei luovuta niitä ulkopuolisille.

Henkilöllisyytensä todistettuaan lainaaja voi tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot. Takaajalla on oikeus tarkistaa takaamansa yhteisön kaikki tiedot tai takaamaansa lapseen kohdistuvat kirjaston saatavat.

Lainaus ja palautus

Laina-aika on 28, 14 tai 7 vuorokautta. Kirjasto voi muuttaa laina-aikoja.

Kirjasto lähettää kaksi muistutusta myöhässä olevista lainoista. Ensimmäinen muistutus lähetetään 14 ja toinen 28 vuorokauden kuluttua eräpäivästä. Jos aineistosta on varaus, muistutus lähetetään heti eräpäivän jälkeen.

Kirjastoaineiston voi lainata uudelleen, ellei siitä ole varauksia. Lainassa olevaa aineistoa voi varata. Varaus on maksullinen. Lainoja ei voi uusia sähköpostitse.

Käymällä henkilökohtaisesti kirjastossa voit saada kirjastokorttisi salasanan. Kortin ja salasanan avulla voit Mustasaaren verkkokirjaston kautta tarkistaa omat lainasi ja varauksesi, uusia lainat, ellei niistä ole varauksia, varata aineistoa ja perua varauksiasi.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta.

 

Viimeksi päivitetty 1.10.2014


Lisätietoja:   
Kirjastotoimenjohtaja Sari Seitamaa-Svenns
Puh. (06) 327 7272
Sähköposti

IMG TYÖKALUT
IMG Tulosta sivu
IMG Suurenna teksti
IMG Takaisin


© Mustasaaren kunta 2004–2013. Vastaava julkaisija: Linda Jakobsson-Pada.  
Designed to sell