Bostadstomter


Klicka för att se de lediga tomterna i KuniKlicka för att se de lediga tomterna i KvevlaxKlicka för att se de lediga tomterna i PetsmoKlicka för att se de lediga tomterna i ReplotKlicka för att se de lediga tomterna i RimalKlicka för att se de lediga tomterna i SolfKlicka för att se de lediga tomterna i VassorKlicka för att se de lediga tomterna i VeikarsKlicka för att se de lediga tomterna i VästerhankmoKlicka för att se de lediga tomterna i Norra VallgrundKlicka för att se de lediga tomterna i Södra VallgrundKlicka för att se de lediga tomterna i Smedsby

Bostadstomter i Korsholm

  

Kommunen erbjuder att ansökas:


 - 14 egnahemstomter och 4 radhustomter i Böle *
 - 4 egnahemstomter och 2 parhustomter i Solf 
 - 2 egnahemstomter i Smedsby
 - 1 egnahemstomt i Karperö

 

Ansökningstiden är 23.3–7.4.2015.

 

* OBS kommunaltekniken byggs just nu i Böle, därför är det tillåtet att endast till fots och utanför arbetstid 7-17 besöka områdena.

 

 Det finns även lediga tomter i övriga byar.

 

Alla egnahemstomter erbjuds till försäljning.

Rad-/parhustomterna kan antingen arrenderas eller köpas.

 

Ansökningsblanketten ska lämnas in senast 7.4.2015 till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

(Kommunen annonserar vanligen på vintern / våren om en gemensam tomtansökning. Under resten av året behandlas ansökningarna vartefter de lämnas in.)


Tilläggsuppgifter:
Planeringsassistent Hanna Ranto-Nyby
Tfn (06) 327 7182
E-post

Markanvändningsingenjör Johan Lax 
Tfn (06) 327 7177
E-post

Senast uppdaterad 11.6.2015

IMG TOOLS
IMG Print Page
IMG Enlarge text
IMG Back


© Korsholm Municipality 2004–2012.