Bostadstomter


Klicka för att se de lediga tomterna i KuniKlicka för att se de lediga tomterna i KvevlaxKlicka för att se de lediga tomterna i PetsmoKlicka för att se de lediga tomterna i ReplotKlicka för att se de lediga tomterna i RimalKlicka för att se de lediga tomterna i SolfKlicka för att se de lediga tomterna i VassorKlicka för att se de lediga tomterna i VeikarsKlicka för att se de lediga tomterna i VästerhankmoKlicka för att se de lediga tomterna i Norra VallgrundKlicka för att se de lediga tomterna i Södra VallgrundKlicka för att se de lediga tomterna i Smedsby

Nya bostadstomter i Korsholm

 

Kommunen erbjuder att ansökas i Kvevlax (Mararna) 11 nya egnahemstomter, 3 radhustomter och 1 rad-/parhustomt samt i Västerhankmo (Röjmaren) 7 egnahemstomter och 2 rad-/parhustomter.

 

 

OBS kommunaltekniken byggs just nu på områdena, därför är det tillåtet att endast till fots och utanför arbetstid 7-16 besöka områdena.

 

Ansökningstiden är 22.4–6.5.2014.

 

Det finns även lediga tomter i övriga byar.

 

Alla egnahemstomter erbjuds till försäljning.

Rad-/parhustomterna kan antingen arrenderas eller köpas.

 

Ansökningsblanketten ska lämnas in senast 6.5.2014 till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Samhällbyggnadsnämnden besluter om tomtutdelningen den 15.5.2014, tomtköp och bygglovsansökningar kan behandlas tidigast augusti 2014.

Kommunen annonserar vanligen på vintern / våren om en gemensam tomtansökning. Under resten av året behandlas ansökningarna vartefter de lämnas in.


Tilläggsuppgifter:
Planeringsassistent Hanna Ranto-Nyby
Tfn (06) 327 7182
E-post

Markanvändningsingenjör Johan Lax 
Tfn (06) 327 7177
E-post

Senast uppdaterad 17.4.2014

IMG WERKZEUGE
IMG Druckversion
IMG Kleinerer text
IMG Zurück


© Die Kommune Korsholm 2004–2012.
Designed to sell